MUDr. Ivan Kubačka, PhD.

Chirurg, špecialista v oblasti mamológie a onkochirurgie 

Vyštudoval Jesseniovú lekársku fakultu v Martine, dlhodobo pôsobil v Dolnooravskej Nemocnici MUDr. J.N. Jégeho v Dolnom Kubíne a neskôr pôsobil ako primár a prednosta chirurgickej kliniky v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Počas chirurgickej praxe získal 2 atestácie v odbore všeobecná chirurgia a 1 špecializačnú v odbore onkochirurgia. Zúčastnil sa mnohých certifikovaných stáži na chirurgických klinikách vrámci Slovenskej Republiky a zahraničia v oblasti plastickej chirurgie, koloproktológie a onkochirurgie /Royal Boston Hospital, Veľká Británia/. V súčasnosti sa venuje estetickej medicíne a vykonáva chirurgickú prax vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.

MUDr. Ondrej Bencúr, PhD.

Špecialista v oblasti cievnej chirurgie

Študoval na Karlovej Univerzite Hradec Králové v Českej Republike, neskôr pracoval v Dolnooravskej Nemocnici MUDr. J.N. Jégeho v Dolnom Kubíne a taktiež v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku , kde pôsobil ako primár a prednosta  chirurgického oddelenia a hlavný chirurg Slovenskej armády. Neskôr pôsobil ako chirurg konzultant na chirurgickom oddelení v Írsku. Zúčastnil sa na viacerých zahraničných odborných stážach v rámci Veľkej Británie a dlhodobých stážach v USA. V súčasnosti sa venuje všeobecnej chirurgii a cievnej chirurgii so zameraním hlavne na operácie žilového systému, prevažne varixov.